Kategorier
Håkan Poesi

Kjell Espmark och kvällens befrielse

Av Håkan, Stadsbiblioteket Tidigare i höstas gick Kjell Espmark ur tiden, efter ett långt och verksamt liv. I eftervärldens ljus tror jag att hans poesi, jämte hans litteraturvetenskapliga gärning, kommer att lysa klarast. Men hans romansvit Glömskans tid, utgiven 1987-1997, är också uppmärksammad och debatterad, liksom givetvis hans långa tid i Svenska akademien, där han […]

Kategorier
Håkan Poesi

Ann Jäderlund och tystnaden

Poesi kan skrivas på mångahanda sätt. Formmässigt kan man tala en expansiv eller reduktiv poesi. Den amerikanske 1800-talsdiktaren Walt Whitman kan representera den expansiva skolan, den rumänsk-franske Paul Celan (1920-1970), som skrev på tyska, den mer reducerande. Det handlar givetvis inte om kvalitet utan olika synsätt gällande det poetiska uttrycket. När det gäller Ann Jäderlund, […]