Kategorier
Poesi

Marie Lundquist – kropp och språk i förening

Marie Lundquist debuterade 1992 med den uppmärksammade Jag går runt och samlar in min trädgård för natten. Samlingen består av prosapoem, en blandform mellan lyrik och prosa. Lundquist skriver sinnligt pregnant, ofta med överraskande, ibland humoristiska, vändningar. Jag lossar dessa alltför hårda knutar. Släpper taget för att stiga som en rök. Du ligger på rygg […]

Kategorier
Poesi

Eva Runefelt – seendets vardagliga mystik

Eva Runefelt, född 1953, är otvivelaktigt en av våra mest särpräglade lyriker. Hon debuterade 1975 med romanen Svackan och diktsamlingen En kommande tid av livet. Runefelt skriver en intuitiv, samtidigt oerhört genomarbetad poesi. Ofta står sinnesintrycken i centrum, hennes stil har med rätta beskrivits som sinnlig, ofta med sammansmältningar mellan olika sinnesperceptioner. Författarens kvalitetskurva har, […]

Kategorier
Poesi

Johannes Anyuru – Homeros i förorten

Anyuru debuterade 2003 med Det är bara gudarna som är nya. Boken prisades för sina oväntade sammanställningar mellan grekisk mytologi och skildringar av vardagligt förortsliv. Jag sitter på en träbänk fångad mellan alla dessa ord och världsbilder och ser himlarna bryt ut genom varandra som årstider av eld. Bortom fotbollsplanen skyfflar Odysseus in bröd i […]

Kategorier
Poesi

Aase Berg — det lyriska födandet

Det poetiska landskapet innehåller många udda arter. Aase Berg, född 1967, hör till de mer egenartade. Hon debuterade 1997 med diktsamlingen Hos rådjur. Mest uppmärksammad har mamma-trilogin blivit. I den första delen, Forsla fett (2002), beskrivs graviditet och födande i drastiskt sinnliga språkkonstruktioner. I den följande samlingen, Uppland (2005), ställs frågor om den lilla lyckan […]

Kategorier
Poesi

Gunnar Björling – reduktionens mysterium

Lyrikern Gunnar Björling, 1877-1960, är den mest särpräglade av de finlandssvenska poeterna. Ofta ansedd som poeternas poet drev han sina texter i en allt mer reducerad och genomlyst riktning. Onödiga ord utelämnas, meningar lämnas ofullbordade, syntaxen hänger i luften. Vill du läsa mera? Till bibliotekskatalogen! Ej jag har att säga ord blir färre tystnande vad […]